Dịch vụ được quản lý HCC-GCS tận dụng chuyên môn 20 năm của chúng tôi trong ngành phần mềm CNTT cũng như kết nối chặt chẽ với các nhà cung cấp dịch vụ CNTT cao cấp, chúng tôi cung cấp giám sát liên tục cho cả cơ sở hạ tầng CNTT và ứng dụng phần mềm của các doanh nghiệp. Các dịch vụ của chúng tôi loại bỏ nhu cầu duy trì một đội ngũ bảo mật CNTT tại chỗ, có đầy đủ nhân viên. Các doanh nghiệp hiện có thể tập trung hoàn toàn vào các sản phẩm hoặc dịch vụ cốt lõi của họ trong khi vẫn để lại những lo ngại về bảo mật cho các chuyên gia của chúng tôi.

Bảo mật ứng dụng được quản lý

Dịch vụ kiểm tra bảo mật tự động dựa trên đám mây được tối ưu hóa để hỗ trợ một loạt các ứng dụng phần mềm và lĩnh vực kinh doanh.

Dịch vụ của chúng tôi tận dụng các công cụ tiên tiến, khuôn khổ và các chuyên gia bảo mật mang đến cho khách hàng:

  • Phân tích tĩnh chuyên sâu để xác định các vấn đề tiềm ẩn về mã nguồn và lỗ hổng phần mềm ở tốc độ DevOps trong suốt quá trình phát triển.
  • Trình quét lỗ hổng nâng cao có thể được thực thi định kỳ hoặc theo yêu cầu giúp khách hàng chủ động phản ứng với bất kỳ sự cố bảo mật nào.
  • Các báo cáo tập trung và các biện pháp đối phó với nhận định từ các chuyên gia bảo mật được chứng nhận, mọi thứ đều được bảo mật và vận hành trên đám mây.
  • Thử nghiệm thâm nhập từ quan điểm của tin tặc mũ đen đáp ứng mọi nhu cầu quan trọng của doanh nghiệp.
  • AI trao quyền cho các công cụ quét lỗ hổng và dự đoán các vấn đề tiềm ẩn.

Bảo mật hệ thống mạng được quản lý

Quản trị, giám sát và bảo trì hệ thống mạng 24×7 dựa trên đám mây giúp khách hàng chủ động ứng phó với bất kỳ sự cố bảo mật nào có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến bất kỳ doanh nghiệp đang hoạt động nào. Bảo vệ thời gian thực có thể được áp dụng cho các thực thể khác nhau, bao gồm máy chủ mạng, tường lửa, IDS / IPS, máy trạm để bàn và thiết bị di động.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Các kỹ thuật, công cụ và phần cứng tiên tiến có thể được tùy chỉnh để phù hợp với bất kỳ phạm vi kinh doanh nào.
  • Những tin tặc có đạo đức sẵn sàng hỗ trợ từ xa và tại chỗ.
  • Các hoạt động được trao quyền bởi AI và phân tích nhật ký giúp phát hiện và phòng ngừa sớm.

Open this in UX Builder to add and edit content