Liên hệ với đội ngũ của chúng tôi

Global Dragon Tech Solution

Global Dragon Tech Solution là bộ ứng dụng kinh doanh có mã nguồn mở đáp ứng tất cả các nhu cầu của công ty bạn: CRM, Sàn chứng khoán, quản lý dự án, v.v.

Định hướng giá trị riêng biệt của Global Dragon Tech Solution là tích hợp hoàn toàn và dễ dàng sử dụng.